Định cư Canada

5. CHƯƠNG TRÌNH SELF-EMPLOYED

Bạn là nghệ sỹ hoặc vận động viên đẳng cấp thế giới trong nhiều năm? Bạn có thể nộp đơn xin thường trú nhân Canada

3. ĐỀ CỬ TỈNH BANG (PNPS)

Những thay đổi gần đây trong các chính sách và quy định nhập cư đã cho thấy xu hướng chuyển dịch từ các chương trình

2. DOANH NHÂN/ĐẦU TƯ

Bạn là một doanh nhân thành công và/hoặc một nhà quản lý cấp cao xuất sắc với ước mơ chinh phục thị trường Canada hoặc