1. LAO ĐỘNG TAY NGHỀ CAO/EXPRESS ENTRY

Bạn là một nhà quản lý, một chuyên viên hay một người lao động lành nghề với nhiều kinh nghiệm, khả năng ngoại ngữ (Anh ngữ hoặc/và Pháp ngữ) tốt, tốt nghiệp một trường được công nhận và mơ ước định cư tại đất nước Canada tuyệt vời này? Có thể chúng tôi giúp được.

Bạn là sinh viên tốt nghiệp từ một trường ở Canada (Canadian designated learning institution) và mong muốn trờ thành thường trú nhân? Có thể chúng tôi cũng giúp bạn được.

Hãy thử tính điểm CRS của bạn tại Express Entry Comprehensive Ranking System score và cho chúng tôi biết điểm của bạn bằng cách gửi kèm résume/CV mới cập nhật đến williamtran@tdgdinhcu.com hoặc đơn giản là gọi +84 (975) 63-9708 để đặt hẹn.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Bạn cũng có thể quan tâm