Năm 2019, thị trường bất động sản đã chứng kiến một sự chuyển hướng từ đầu tư theo danh mục giá trị lớn đến khối lượng giao dịch cao tập trung vào doanh số tài sản đơn lẻ và danh mục đầu tư nhỏ, theo nghiên cứu của NKF (Newmark Knight Frank). Tỷ suất vốn hóa duy trì biến động lợi nhuận từ đợt nén lại năm 2019, tiếp tục sinh lợi từ nguồn vốn của các tổ chức, vốn trong nước và quốc tế thúc đẩy quy mô thị trường lớn hơn trong phân khúc tài sản bất động sản.
Đầu tư vào nhà ở sinh viên tiếp tục mang lại sự ổn định lâu dài, lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro hấp dẫn và có mức độ an toàn đa dạng so với các loại tài sản khác. Điều này thể hiện rõ qua sự phát triển liên tục và dòng người đầu tư mới bước thị trường nhà ở sinh viên năm 2019, tiếp tục đẩy loại hình tài sản này trở thành trụ cột của sức khỏe tài chính. Hơn nữa, năm 2019 thị trường đã nhận được một dòng vốn quốc tế lành mạnh khác, nhìn thấy tiềm năng của sản phẩm nhà ở sinh viên sẽ trở nên linh hoạt hơn trước áp lực kinh tế đi xuống trong khi có khả năng thúc đẩy sản lượng mạnh mẽ, bền vững.
Hơn 5,8 tỷ đô vốn đã chảy vào lĩnh vực nhà ở sinh viên vào năm 2019, hướng tới việc mua lại các bất động sản dạng đầu tư có giá từ 2,5 triệu đô la trở lên. Con số này thể hiện mức giảm 28,5% so với trung bình 5 năm và tăng 13,3% so với trung bình 10 năm, theo báo cáo của NKF